Theo Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến sẽ dẫn đầu đoàn kiểm tra, khảo sát định kỳ hoặc chuyên đề nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố và kết quả khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được kiểm tra, khảo sát năm 2017 của các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn.


Ảnh minh họa. (Nguồn: sggp.org.vn)

Việc kiểm tra cũng nhằm phát hiện những mô hình, gương điển hình, sáng tạo để nhân rộng, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới phát sinh trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương và kiến nghị UBND TP có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Cải cách hành chính là  trong 7 chương trình đột phá của Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 với 5 mục tiêu cụ thể, trên cơ sở đồng bộ với thực hiện các nghị quyết và nguyên tắc của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Thành phố phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) nằm trong nhóm 05 địa phương dẫn đầu của cả nước./.

Diên An (tổng hợp)