Một buổi tiếp công dân của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh
(Nguồn: VTV)

Theo đó, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo duyệt nhiệm vụ cải cách hành chính của từng đơn vị. Công tác này đã có nhiều tiến bộ với một số kết quả đáng khích lệ như: Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP đã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcTP ký kết và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức đồng thời khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đã đề xuất Hội đồng nhân dân TP tổ chức kỳ họp chuyên đề về giám sát công tác cải cách hành chính "Nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức về dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố" và ban hành nghị quyết để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2018-2020; xây dựng, công bố và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025".

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đến nay dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có 616 dịch vụ, mức độ 4 có 69 dịch vụ. Đặc biệt, một số cơ chế thí điểm đã được triển khai như cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được rút ngắn từ 142 ngày xuống còn 42 ngày; rút gọn quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận 7 xuống còn 3 ngày;... TP còn đã cắt giảm 18 thủ tục hành chính; thực hiện một số hoạt động tiết kiệm cho ngân sách như gửi thư mời và văn bản trên mạng, riêng Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh năm 2017 đã tiết kiệm được 23 tỷ đồng, Uỷ ban nhân dân 24 quận, huyện theo đánh giá sơ bộ tiết kiệm được khoảng 50 tỷ đồng...

Năm 2018, chính quyền TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định là năm "Năm thực hiện Cải cách hành chính - Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền Thành phố" bằng nhiều giải pháp hiệu quả và hiệu lực, góp phần giúp Thành phố này đạt mức tăng trưởng GRDP 8,4% và thu ngân sách nhà nước đạt 376.380 tỷ đồng; phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực đạt trên 90%, có 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt hơn 50%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%. TP. Hồ Chí Minh cũng phấn đấu năm 2018 đạt đánh giá chỉ số PCI nằm trong top 5, PAPI trong top 16, PAR Index trong top 10./.

Nguyễn Sơn