Sáng 9/3, Văn phòng UBND TPHCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm.

Tại lễ phát động, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Phước Thắng cho biết: Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Văn phòng UBND TP và những nội dung đăng ký thi đua, Văn phòng UBND TP đã đề ra một số nội dung thi đua năm 2020 và đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, về công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND TP và các cơ quan hành chính trên địa bàn TP, với mục tiêu tiết kiệm thời gian, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong các phiên họp; đổi mới phương thức làm việc trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND TP.

Đồng thời, cải cách chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính các cấp tại TP, với mục tiêu hệ thống và chuẩn hóa danh mục báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành trên địa bàn của UBND TP. Ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc tổng hợp, chia sẻ dữ liệu thông tin, giảm tối đa yêu cầu về tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo.

Cùng với đó, cải cách trong mối quan hệ phối hợp, quy trình xử lý hồ sơ công việc trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP giữa Văn phòng UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, với mục tiêu minh bạch về nguyên tắc phối hợp, trách nhiệm, thời gian, quy trình, hồ sơ trong tiếp nhận, xử lý đối với hồ sơ công việc; giám sát được quá trình xử lý hồ sơ, đảm bảo tiến độ, chất lượng xử lý công việc. Mặt khác, triển khai chữ ký số cho Thường trực UBND TP, lãnh đạo Văn phòng UBND TP.

Bên cạnh đó, cải cách quy trình xử lý hồ sơ, lề lối làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng ban trong văn phòng. Trong đó, điều chỉnh quy chế làm việc của Văn phòng UBND TP phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay, phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của văn phòng.

Văn phòng UBND TP đặt ra chỉ tiêu về giải quyết hồ sơ hành chính như: Phấn đấu 100% giải quyết đúng hạn đối với hồ sơ ISO và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo các quy trình đã được phê duyệt (nếu có vướng mắc, tỷ lệ trễ không quá 5%); phấn đấu 100% văn bản điện tử có chữ ký số, giảm phát hành văn bản giấy. Văn phòng UBND TP phấn đấu trở thành văn phòng thông minh và là một trong 3 đơn vị thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính trong năm 2020…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đề nghị Văn phòng UBND TP cần phấn đấu hoàn thành những nội dung thi đua đã đề ra; phấn đấu trở thành văn phòng thông minh và là một trong 3 đơn vị thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính trong năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm yêu cầu từng phòng và các đơn vị trực thuộc căn cứ kế hoạch chung của Văn phòng UBND TP xây dựng kế hoach cụ thể triển khai thực hiện.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Hiện nay, TP ưu tiên chống dịch với phương châm tự mình phòng ngừa là chính, bên cạnh đó vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, Văn phòng UBND TP không được chủ quan mà phải gương mẫu trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19./.

Đình Lý/hcmcpv.org.vn