Được biết đến với những cái tên như Nhà Trưng bày tội ác Mỹ - Ngụy, Nhà Trưng bày Tội ác chiến tranh xâm lược, vào ngày 4/7/1995, nơi đây được đổi tên thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nằm trong hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và là thành viên của Hội đồng các bảo tàng thế giới (ICOM) 

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là bảo tàng chuyên đề nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản và trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật về những chứng tích tội ác, hậu quả của các cuộc chiến tranh mà các thế lực xâm lược đã gây ra đối với Việt Nam.


Bảo tàng giáo dục công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, 
về tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc... 

...về ý thức chống chiến tranh xâm lược...

và bảo vệ hòa bình và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh 


...trong đó hơn 1.500 tài liệu, hiện vật, phim ảnh đã được đưa vào giới thiệu ở 8 chuyên đề trưng bày thường xuyên

Trên 35 năm hoạt động, Bảo tàng đã đón tiếp hơn 15 triệu lượt khách tham quan trong và ngoài nước 

Bảo tàng thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong những địa chỉ văn hóa du lịch có sức thu hút cao không chỉ với du khách trong nước mà cả khách quốc tế

Với những thành quả đạt được, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng 3 (năm 1995), Huân chương Lao động hạng 2 (năm 2001).

K.V