Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày ở hội nghị. (Ảnh: Ngọc Hiến)

 Ngày 24/9, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết 15 năm qua, về quy mô, phạm vi hoạt động, TP đã có những hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX với nguồn vốn hoạt động hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng, thu hút hàng ngàn thành viên lao động.

Theo thống kê cụ thể, tính đến hết năm 2018, số tổ hợp tác tại TP tăng từ 1.109 lên 2.097 tổ. Các tổ hợp tác hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực: trồng rau, làm bánh tráng, nuôi heo, trồng hoa lan,… Số HTX tăng từ 341 lên 612 HTX, trong đó có 526 HTX đang hoạt động. Riêng từ năm 2016, số lượng HTX thành lập mới lên đến 50 HTX mỗi năm. Số Liên minh HTX tăng từ 4 đơn vị năm 2003 lên 6 Liên hiệp HTX hiện nay. Về số thành viên HTX, đã tăng từ 38.156 lên 58.654 thành viên. Tổng giá trị tài sản HTX tăng từ 619 tỷ đồng lên 2.775 tỷ đồng (năm 2016).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, những kết quả đạt trong thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW cho thấy, nếu làm quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh có đầy đủ tiền đề để phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời, đây cũng tạo điều kiện giúp xã viên, người lao động có đời sống ổn định hơn, thu nhập ngày càng cao hơn.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy  Nguyễn Thiện Nhân lưu ý để phát triển kinh tế tập thể phải có sự hợp lực của đơn vị quản lý chung, ngành kế hoạch - đầu tư, và các sở chuyên ngành. Đối với lĩnh vực nông nghiệp có thể hình thành Liên hợp HTX nông nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

Bí thư Thành ủy  Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, TP đã có nhiều mô hình và cần nhân rộng những mô hình tốt. Để phát triển kinh tế tập thể ở các lĩnh vực, UBND TP phân công cụ thể cho từng đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết từng nội dung; từ nay đến tháng 12/2019 từng ngành, từng lĩnh vực phải trình đề án, có đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc cụ thể về nhân lực, đất đai, nguồn vốn. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của TP thì phải bàn lại kỹ để tham mưu cho TP báo cáo Trung ương xin cơ chế.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, sau hội nghị, UBND TP giao các sở, ngành và các HTX xây dựng 4 – 5 đề án phát triển HTX tại TP từ nay đến năm 2025, định hướng 2030, trong đó có các biện pháp giải quyết từng vấn đề cụ thể đang đặt ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn TP.

Dịp này, có 9 tập thể và 5 cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND TP./.

Chi Mai