Ảnh minh họa. (Nguồn: baodauthau.vn)


Cùng với đó, Thành phố sẽ tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm “Quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả các nội dung 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X”; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào công tác triển khai thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để Thành phố phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp…

Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các ngành, các cấp duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Thành phố đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.

Được biết, 7 chương trình đột phá của Đảng bộ Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình cải cách hành chính; Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố; Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn Thành phố (GRDP) bình quân hằng năm từ 8 - 8,5%.

- GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 9.800 USD.

- Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần, giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 1%/năm.

- Đến cuối năm 2020, đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân.

- Đến cuối năm 2020, xử lý chất thải y tế và nước thải công nghiệp đạt 100%.

- Về năng lực quản lý của bộ máy chính quyền, phấn đấu Thành phố trong nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính./.


NS