Trước ngày 30/12/2018, các đơn vị liên quan phải trình UBND Thành phố về Đề án Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Đề án Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; Đề án Xây dựng Trung tâm An toàn thông tin Thành phố; Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, công khai nội dung Đề án, Kế hoạch triển khai Đề án của năm 2018; Báo cáo sơ kết kết quả hợp tác giữa UBND Thành phố với các đơn vị; hoàn tất việc ký kết thỏa thuận phối hợp giữa UBND Thành phố và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội chợ, Hội nghị chuyên đề về kêu gọi đầu tư thực hiện các nội dung của Đề án trước ngày 20/1/2018.

Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin, báo cáo Thường trực Ban Điều hành trước ngày 30/3/2018.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng giao UBND quận 1, quận 12 và Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Khu Đô thị Thủ Thiêm xây dựng kế hoạch tổ chức thí điểm thực hiện Đề án thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Thường trực Ban Điều hành trước ngày 20/1/2018.

Được biết, chiều 26/11/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố Đề án “Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 

Đề án đặt ra 4 mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2017-2020, gồm: Bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; quản trị đô thị hiệu quả trên cơ sở dự báo; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; tăng cường sự tham gia quản lý đô thị của người dân, tổ chức. 

Vừa qua Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ chế đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh. Đây được xem là động lực trực tiếp, còn xây dựng thành phố thông minh sẽ là đòn bẩy đưa thành phố tăng trưởng vượt bậc so với phương pháp tăng trưởng truyền thống chủ yếu dựa vào vốn và lao động./.

VL