TP. Hồ Chí Minh: Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 19.600 tỷ đồng
17:44 12/02/2018
(ĐCSVN) - Với đặc thù là TP công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, hoạt động nông nghiệp chỉ chiếm 0,8% GRDP của địa phương. Tuy nhiên, trong năm qua, giá trị sản xuất trong lĩnh...