Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật TP Hồ Chí Minh tại địa chỉ trang web: http://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn. Đây là kênh cung cấp thông tin pháp luật chính thức cho người dân, doanh nghiệp thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, giúp cho việc tương tác dễ dàng hơn.

Đây cũng là nơi để các cơ quan Nhà nước thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và nghiệp vụ, thăm dò, khảo sát ý kiến và thông tin, thống kê qua mạng.

Cổng thông tin điện tử tuyên truyền pháp luật nhằm mục đích thu thập thông tin, ý kiến góp ý, thống kê đánh giá xác định nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các đối tượng thông qua những chia sẻ, góp ý, bình luận của người sử dụng. Từ đó, có biện pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng.

Cùng với đó, cổng thông tin điện tử cũng tổng hợp các ý kiến phản biện, xây dựng pháp luật tích cực từ cộng đồng nhằm góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền.../.

Minh Khuê