Diễn tập phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tại Quận 11


Thực hiện Chỉ lệnh số 407/CT-BTL ngày 03/3/2020 của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19; cuộc diễn tập nhằm thống nhất trình tự, nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành, xử trí các tình huống ở các cấp độ trong công tác phòng, chống dịch, đ
ồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức, chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch COVID-19.

Nội dung diễn tập được đưa ra gồm 5 tình huống, đó là đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; phát hiện trường hợp nghi nhiễm COVID-19, triển khai các biện pháp xử lý tại đơn vị; thực hành kiểm tra và đưa đi cách ly; tổ chức phun thuốc khử trùng và thực hành cách ly tại đơn vị; và đơn vị ổn định và tiếp tục làm việc bình thường.

Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Phòng Y tế Quận 11 đánh giá cao công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị chuyên môn, khả năng xử trí theo trình tự các bước, phương pháp phòng, chống khi tình huống dịch COVID-19 xảy ra của Ban CHQS Quận 11.

Theo ông Dương Anh Tài - Trưởng Phòng Y tế Quận 11, sắp tới tình hình dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, thông qua buổi diễn tập Ban CHQS Quận 11 tiếp tục tuyên truyền, tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt hơn nữa đến từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang quận, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 của Quận 11 nói riêng và cả nước nói chung./..

Tin, ảnh: Minh Tuyền