Nhiều dòng sông trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh bị ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh:K.V)

Theo đó, TP.Hồ Chí Minh sẽ đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để; tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng Thành phố sạch, xanh, bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung theo các lưu vực đã quy hoạch…Các nguồn nước thải có lưu lượng từ 1.000m3/ngày trở lên sẽ được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố để theo dõi, giám sát.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác truyền thông về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo đó, trong năm 2018, Thành phố sẽ đảm bảo 100% người dân trên địa bàn được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và duy trì trong những năm tiếp theo; từ nay đến 2019, 100% học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn Thành phố được giáo dục về kiến thức và kỹ năng bảo vệ môi trường.

Đến năm 2020, đảm bảo 100% hộ gia đình hiểu biết, có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu; trên 80% cộng đồng dân cư tại các xã - phường thuộc vùng dễ bị tổn thương, thường xuyên bị thiên tai và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; 100% công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; 80% người dân áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày; 100% người dân, các tổ chức, cá nhân bán lẻ được tiếp cận thông tin tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng và thải bỏ bừa bãi túi ni-lông khó phân hủy; 80% người dân áp dụng các giải pháp đơn giản nhằm kiểm soát ô nhiễm do túi ni-lông khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày; 80% các tổ chức, cá nhân bán lẻ có kế hoạch hoặc cam kết giảm sử dụng túi ni-lông./.

 

K.V