Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN

Báo cáo của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh cho thấy, trong tổng số 11 nhóm hàng được thống kê trong tháng 11/2018, thì có đến 7 nhóm hàng giảm giá so với tháng 10/2018. Cụ thể, dẫn đầu nhóm hàng giảm giá trong tháng 11/2018 là nhóm hàng giao thông với mức giảm 2,09% so với tháng 10/2018.

Tiếp theo có thể kể đến các nhóm hàng giảm giá trong tháng 11/2018, gồm: nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm với mức 0,26%; đồ uống và thuốc lá 0,01%; văn hoá, giải trí và du lịch 0,01%; bưu chính viễn thông 0,11%; thiết bị và đồ dùng gia đình 0,03%; thuốc và dịch vụ y tế 0,02%.

Lý giải nguyên nhân nhóm hàng giao thông dẫn đầu nhóm hàng giảm giá trong 11/2018, các chuyên gia cho biết do tác động của giá xăng, dầu được điều chỉnh giảm. Đồng thời, giá xăng, dầu giảm còn kéo các mặt khác giảm giá theo, nên trong tháng 11/2018 có nhiều nhóm hàng giảm giá so với tháng 10/2018.

Theo đại diện Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 11/2018, bên cạnh các nhóm hàng giảm giá thì có những nhóm hàng duy trì ở mức giá ổn định như giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác; hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Đặc biệt, trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, các nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình tăng 0,19%; lương thực 0,05%; chỉ có thực phẩm giảm 0,05%./.

Quang Nhựt/TTXVN