Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm Ban Tuyên giáo Thành ủy (Ảnh:VL)

Phát biểu với lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo Thành phố đạt được những năm qua, góp phần tăng sức chiến đấu của Đảng, tạo động lực phát triển Thành phố.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, TP.Hồ Chí Minh có truyền thống năng động, sáng tạo nên công tác tuyên giáo cần huy động lực lượng báo chí Thành phố giới thiệu, phản ánh sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân nhằm tạo bầu không khí đổi mới, sáng tạo của Thành phố. Qua đó góp phần giải quyết các vấn đề của Thành phố như môi trường, giao thông đô thị... góp phần xây dựng và phát triển Thành phố.

Thành phố đang xây dựng đô thị thông minh và quan trọng nhất để xây dựng Thành phố thông minh là lãnh đạo có tầm nhìn, biết dự báo và có giải pháp khắc phục các vấn đề đặt ra. Muốn vậy, lãnh đạo phải lắng nghe dân, phải có trả lời và giải quyết các vụ việc người dân phản ánh. Lãnh đạo Thành phố có chủ trương tiếp thu ý kiến của người dân qua bốn kênh: tiếp xúc cử tri, báo chí, MTTQ giám sát, ý kiến phản ánh khiếu nại của người dân. Công tác tuyên giáo cần góp phần để thực hiện các chủ trương này, phải dự báo tốt tình hình về dư luận xã hội. Bên cạnh việc định hướng thông tin báo chí trong công tác tuyên truyền một cách đúng đắn; từ các thông tin báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng phải chọn lọc để xử lý các vụ việc có thể giải quyết được; từ đó sẽ góp phần tạo được niềm tin với người dân.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh, người làm công tác tuyên giáo luôn hướng đến người dân; từ đó mới có thể tăng sức thuyết phục với người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo Thành phố luôn phấn đấu để công tác tư tưởng đi trước một bước và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Thân Thị Thư mong muốn, Thường trực Thành ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để công tác tuyên giáo nâng cao tính chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa trong tình hình hiện nay.

VL