Tân Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng (Ảnh: Hoàng Tuyết)


Đồng chí Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An, hiện là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh. Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Đồng chí bắt đầu quá trình công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bình Chánh, sau đó có thời gian giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông A, rồi Bí thư Đảng ủy phường. Từ 2009-2013, đồng chí công tác tại quận Bình Tân, giữ các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, rồi Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân.

Tháng 7/2013, đồng chí được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tháng 11/2015, đồng chí được bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính và giữ chức vụ này cho tới nay. Đồng chí Phan Thị Thắng là đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị quận Bình Tân.

Việc phải bầu thêm một Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh là do đồng chí Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu theo chế độ. Như vậy, thường trực HĐND Thành phố hiện đã đủ 3 người gồm: Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ; 2 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố là đồng chí Phạm Đức Hải và đồng chí Phạm Thị Thắng (vừa được bầu).

Cũng trong chiều 12/7, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Hồ Chí Minh đối với đồng chí Phan Thị Thắng./.

V.Lê