Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục được triển khai. (Ảnh: Minh Khuê)

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát lại toàn bộ pháp lý dự án, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP và để được tiếp tục dự án triển khai theo đúng quy định pháp luật, hợp đồng đã ký.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu nếu có nội dung chưa phù hợp, tham mưu đề xuất UBND TP phương án giải quyết tháo gỡ cụ thể. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân dự án chậm triển khai, dừng thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đề nghị, Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP làm việc với Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 để thông tin cho nhà đầu tư chủ trương thực hiện của TP, trao đổi phương án tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để dự án được tiếp tục triển khai theo đúng quy định pháp luật. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước TP khẩn trương làm rõ tư cách pháp nhân của đơn vị Tư vấn giám sát hợp đồng dự án; tham mưu, đề xuất UBND TP.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Cụ thể, Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện về việc đầu tư và hiệu quả của dự án.

Việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND thành phố. Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, kịp thời giải quyết vướng mắc để triển khai thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện dự án./.

Minh Khuê