Sản xuất rau an toàn ở TP.Hồ Chí Minh (Ảnh: K.V)


Với mức thu trên từ nông nghiệp đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó, trồng trọt đạt 472 tỷ đồng, chăn nuôi đạt 865 tỷ đồng và thủy sản đạt 468 tỷ đồng. Diện tích gieo trồng rau đạt 4.357 ha, tăng 8,1% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây cảnh đạt 1.960 ha, tăng 29,4% so cùng kỳ. Tổng đàn bò là 144.449 con, đàn lợn 331.761 con. Sản lượng thủy sản đạt 8.273 tấn, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước. Cá cảnh xuất khẩu đạt 3.329 triệu con.

Cũng từ đầu năm 2018 đến nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và dịch hại trên cây trồng; công tác phòng, chống triều cường, công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng, chống cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Hỗ trợ, hướng dẫn hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm hoa cây kiểng, cá cảnh, rau an toàn và các loại thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản... phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố trước, trong và sau Tết. Rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, hiểu biết của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm VietGAP để tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát triển các cây con chủ lực, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp tiếp cận được các cơ chế ưu đãi để vay vốn phát triển sản xuất…

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã trình Ủy ban nhân dân phê duyệt 34/56 đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. Bình quân mỗi xã đạt 8/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố. Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người là 4,098 triệu đồng/người/tháng, 49,18 triệu đồng/người/năm, tăng 23,8% so với năm 2014 là 39,72 triệu đồng/người/năm.

Trong tháng 3/2018, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn chỉnh, lấy ý kiến các sở ngành, quận huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp đến năm 2020, hướng đến năm 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch nông nghiệp, trọng tâm phát triển giống cây con chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học góp phần nâng cao giá trị gia tăng, lợi nhuận. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách của ngành: Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây cảnh, bò sữa, bò thịt, giống cây – con chất lượng cao, cá cảnh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xúc tiến thương mại, chuỗi an toàn thực phẩm.../.

K.V