Tặng nhà cho người nghèo ở TP.Hồ Chí Minh (Nguồn: Báo Nhân Dân)


Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện mô hình đào tạo kép - nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất vào nhà trường, rút ngắn thời gian hoặc loại bỏ việc doanh nghiệp phải đào tạo lại lao động sau đào tạo; xây dựng kế hoạch “Điều tra khảo sát yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và nhu cầu học nghề giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường công tác thông tin truyền thông, dự báo nhu cầu năng lực với nhiều hình thức đa dạng, thu hút.

Về công tác giải quyết việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động, nắm chắc tình trạng việc làm của người lao động để đề ra các giải pháp hỗ trợ về việc làm phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt quan tâm giới thiệu và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài hết thời hạn quay về nước, có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp trọng yếu, những ngành và lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao...

Đối với công tác giảm nghèo bền vững, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố sẽ xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, kiện toàn tổ tự quản giảm nghèo tại các tổ dân phố, tổ nhân dân; đẩy mạnh các chương trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn trên cơ sở cân đối sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho vay ưu đãi của quỹ giảm nghèo, quỹ quốc gia về việc làm, ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn tín dụng nhỏ của các đoàn thể; gắn cho vay vốn với tư vấn hướng dẫn hộ nghèo cách sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo khả năng của từng hộ; gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo, hộ nghèo...

Được biết, thời gian qua, TP.Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng về công tác giảm nghèo, tăng hộ khá, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, Thành phố đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách giảm nghèo, kết hợp cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới và phát huy ý thức tự vươn lên thoát nghèo của đại bộ phận người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song song đó, Thành phố còn huy động các nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ giảm nghèo, Quỹ quốc gia việc làm, Quỹ 156 (Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố). Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người nghèo được Thành phố đặc biệt quan tâm./.

K.V