Công nhân lắp đặt bộ dự phòng UPS để bảo đảm cung cấp điện cho các phiên họp trực tuyến của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: VGP/Minh Thi)
Từ ngày 20/5/2020 đến 19/6/2020 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ các phiên họp trực tuyến kỳ họp, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã hoàn tất việc lắp đặt bộ lưu điện và máy phát điện dự phòng, đồng thời tiến hành công tác kiểm tra và diễn tập cho điện hoạt động được thông suốt.

Theo đó, Công ty đã sử dụng 2 nguồn điện lưới từ 2 tuyến dây trung thế và 2 trạm 110kV khác nhau, cùng thiết bị đảo nguồn hạ thế. Đồng thời, cung cấp 1 bộ lưu điện UPS dự phòng chính 80kVA, cùng 1 máy phát điện dự phòng 250kVA.

Để đảm bảo điện cho điểm cầu nơi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh tham dự các phiên họp trực tuyến, công ty  bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất. Các công tác bảo trì, sửa chữa phải thực hiện bằng công nghệ live-line để không phải cắt điện trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Cùng với đó, EVNHCMC đã tăng cường kiểm tra thiết bị trên hệ thống điện, ngăn ngừa sự cố và chuẩn bị phương án xử lý nhanh khi sự cố xảy ra; thực hiện bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Đặc biệt, ngành điện sẽ không thực hiện các công tác sửa chữa, bảo trì trên lưới điện có cắt điện trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp./.

PV