Đại diện Học viện Cán bộ TPHCM và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TPHCM thực hiện nghi thức ký kết

Chương trình này nằm trong khuôn khổ Quỹ Thịnh vượng thành lập 2015 của Chính phủ Anh với mục tiêu nâng cao phát triển kinh tế toàn diện và giảm nghèo tại những quốc gia đối tác quan trọng của Anh.

Đến dự có Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM Ian Gibbons; PGS-TS Đinh Duy Phương, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.

Tại lễ ký kết, PGS-TS Đinh Duy Phương, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM nhấn mạnh: Đánh giá Tác động Chính sách (Regulatory Impact Assessment – RIA) là khung đánh giá nhằm hỗ trợ việc xây dựng và rà soát các luật lệ quy định mới trong quá trình xây dựng chính sách hiệu quả dựa trên bằng chứng. Áp dụng RIA trong quá trình xây dựng chính sách đảm bảo tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, công tác quản lý, tuân thủ và chất lượng quy định nhằm nâng cao tính hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM Ian Gibbons cho biết, mối quan hệ giữa Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP với TPHCM thông qua việc ký kết bản ghi nhớ với Sở Công thương và Sở Giao thông và Vận tải TPHCM và Học viện Cán bộ TP là mong muốn đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Chính phủ Anh và Việt Nam nói chung cũng như TPHCM nói riêng. Tổng Lãnh sự Anh tại TPHCM Ian Gibbons khẳng định: Mục tiêu cơ bản của sự hợp tác này nhằm hỗ trợ Học viện phát triển tài liệu và chương trình đào tạo về đánh giá tác động chính sách cũng như xây dựng năng lực giảng viên có thể tiếp thu và đào tạo về RIA cho cán bộ nhà nước tại Việt Nam.

Lễ ký kết bản ghi nhớ đánh dấu việc hợp tác từ 2019 đến 2021 giữa các bên, theo đó hoạt động bao gồm hai khoá tập huấn cho giảng viên và tập huấn cho cán bộ nhà nước do các cán bộ của Học viện đồng giảng dạy với chuyên gia từ Anh.

Được biết, Học viện Cán bộ TP là đơn vị cung cấp khoá đào tạo đại học và các khoá tập huấn cho cán bộ nhà nước tại các tỉnh phía Nam về các lĩnh vực như Luật, Chính trị, Quản lý Kinh tế, Quản lý Hành chính công./.

Long Hồ/hcmcpv.org.vn