Một góc Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh minh họa. Nguồn: VOH)

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Quận ủy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát triển khai hiệu quả 5 công việc trọng tâm của địa phương từ nay đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI (tháng 10 năm 2020). Trong đó, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà tiến độ còn chậm, có nguy cơ không hoàn thành trong năm 2020 và đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục. Cùng với đó là chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình từ nguồn vốn ngân sách (tính đến hết tháng 6 năm 2019, tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công của quận - huyện chỉ đạt 24%).

Một trong những nội dung quan trọng là chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá tình hình xây dựng trên địa bàn và chỉ rõ trách nhiệm của UBND quận - huyện, phường - xã và cấp ủy cùng cấp, cá nhân người đứng đầu trong việc để xảy ra các sai phạm về xây dựng không phép, trái phép, không đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để tình hình trên, lập lại trật tự quản lý xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ các phường, xã và quận, huyện. Trong tháng 7 năm 2019, cấp ủy quận, huyện cần có Nghị quyết chuyên đề về lập lại quản lý xây dựng trên địa bàn trước Đại hội Đảng bộ các quận, huyện. Song song đó là phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các Ban Quản lý Dự án của TP để tăng tốc thực hiện đền bù, tái định cư, bàn giao đất cho các dự án trọng điểm của TP và quận, huyện.

Công văn cũng nêu rõ, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tư, bị động, bất ngờ. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, các Quận ủy, Huyện ủy, Bí thư Quận ủy, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ quận - huyện, phường – xã - thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện trong tổng rà soát, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng trên địa bàn và triển khai quyết liệt các giải pháp thuộc trách nhiệm của UBND TP và các sở, ngành trong tháng 7 năm 2019./.

S. Hải/hcmcpv.org.vn