Ngày 4/1, UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết: Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả mang tính toàn diện, đáng ghi nhận. Thành phố đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu. Trong hai chỉ tiêu còn lại là chỉ số PCI, PAPI đang chờ đánh giá, còn 1 chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra đó là việc cấp phép thành lập doanh nghiệp (DN) mới đạt 44.126 DN (kế hoạch đề ra là 46.000 DN). Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và chỉnh trang đô thị đã có chuyển biến, diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa - xã hội, an toàn thực phẩm (ATTP), gắn kết đầu tư với mở rộng hội nhập, hợp tác với khu vực và thế giới, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ,… được quan tâm. Đồng thời, việc giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện. 


Toàn cảnh Hội nghị.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, tình hình kinh tế -xã hội của Thành phố cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ trong năm 2019. Trong đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Thành phố; việc tăng dân số cơ học quá nhanh so với sự phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội tiếp tục là thách thức cho chính quyền Thành phố; các thiết chế văn hóa - xã hội, vui chơi giải trí còn thiếu so với nhu cầu thực tế của người dân; việc giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tệ nạn xã hội còn nhiều bất cập; công tác cải cách hành chính chưa có điểm sáng nổi bật, chưa thỏa mãn được nhu cầu của người dân, DN. Nghị quyết 54 tuy đã được triển khai thực hiện nhưng sự vận hành vào thực tế của các đề án, nội dung cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng; tiến độ cổ phần hóa DN nhà nước còn chậm so với kế hoạch…

Với mong muốn TP.Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong đề nghị các ngành, các cấp, đoàn thể, DN, hiệp hội tập trung trí tuệ nâng cao tinh thần trách nhiệm quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Chính phủ đề ra trong năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, cùng nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sâu về những giải pháp thiết thực, khả thi để Thành phố triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tạo động lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo và cho cả giai đoạn 2016 - 2020.

Cũng trong năm 2019, Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 54. Rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các nghị định, thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho Thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, tăng cường phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân Thành phố, tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hóa, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp nước sạch cho nhân dân.
 

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2019, Thành phố đặt chỉ tiêu tăng kinh tế đạt 8,3 - 8,5%, thu ngân sách đạt 100% dự toán, thành lập mới 46.200 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 130.000 lao động, 83% lao động đã qua đào tạo, lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%,diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 19,81 m2/người, phấn đấu nâng điểm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước…


Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận về tình hình chung của ngành mình đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị để kinh tế-xã hội Thành phố có nhiều đột phá, hiệu quả trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Bước sang năm 2019, Thành phố sẽ tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ, trong đó có việc đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả Nghị quyết 54, khơi dậy và phát huy sự sáng tạo của người lao động và phát huy vai trò của người đứng đầu.

Đối với cải cách hành chính, Thành phố xác định chủ đề của năm 2019 sẽ là Năm Cải cách hành chính, do đó, mỗi đơn vị, sở ngành, quận huyện cần triển khai mạnh mẽ đồng thời có sự phối hợp liên ngành trong việc giải quyết nhanh, hiệu quả các thủ tục hành chính để mang tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Đối với các cơ quan công quyền, từ cấp xã, phường cần phải có những đánh giá về mức độ hài lòng của người dân. Thành phố cần hoàn thiện quy trình rút gọn việc đền bù, tái định cư và bàn giao mặt bằng. Giám sát chặt chẽ, công khai quy trình hành chính, thực hiện thủ tục trên mạng, phấn đấu đạt 40% giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, 4...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2019 Thành phố cần phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu, duy trì và tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân./. 


Tin, ảnh: V. Lê