Một tuyến đường nông thôn mới tại ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
 được xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ảnh: SGGP

Nhằm phấn đấu có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện hoàn thành nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp huyện trước tháng 5/2020, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư trong tham gia quyết định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân hưởng”. Riêng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới các huyện cần có giải pháp tháo gỡ các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến tháng 9/2019 đạt thấp nhất từ 17 - 18 tiêu chí.

UBND các huyện cần sớm phân bổ, giao chỉ tiêu vốn cho các xã để thực hiện các công trình, dự án thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của giai đoạn nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như tuyên truyền các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, các chính sách xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn TP Hồ Chí Minh, bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt thông tin tuyên truyền trên truyền hình về các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn, hiến đất làm đường, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự - xã hội... trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo./.

VL