Các đại biểu tại Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II, năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội.

(Ảnh:Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)


Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến 28/11 tại TP Hồ Chí Minh. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Việt Nam", hướng đến cột mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Nước.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức tập trung hoặc kết hợp trực tuyến, tùy thuộc điều kiện diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới.

Diễn đàn tập trung đề xuất các sáng kiến, giải pháp góp phần đưa đất nước vươn tới những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Nước.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn, các đại biểu có cơ hội đóng góp ý tưởng, giải pháp chung quanh bốn nhóm chủ đề: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giải pháp phát triển kinh tế, tăng chỉ số thu nhập bình quân đầu người; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; ứng dụng khoa học - công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước; vai trò thanh niên, trí thức trẻ trong phát triển đất nước đến năm 2045.

Theo Ban Tổ chức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ xét tuyển đại biểu Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020. Từ nay đến ngày 30/9. Các đại biểu đăng ký tham gia Diễn đàn tại địa chỉ: http://trithuctrevietnam.vn/.

Dự kiến, diễn đàn có sự tham gia của khoảng 300 đại biểu với trình độ Thạc sĩ trở lên, dưới 35 tuổi, có quốc tịch Việt Nam. Trong đó, có 100 trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài có đề tài nghiên cứu hoặc hướng nghiên cứu khả thi; 200 trí thức trẻ sinh sống trong nước, có nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan nội dung Diễn đàn./.

 

CM