Một góc quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Ảnh: K.V)

Theo đó, đối với đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm 24 quận - huyện), Thành phố sẽ giữ nguyên như hiện nay. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, sẽ có 8 trường hợp sáp nhập 2 phường thành một phường; một trường hợp sáp nhập 3 phường thành một phường.
Cụ thể, tại quận 2, phường An Khánh và Thủ Thiêm; phường Bình Khánh và Bình An sẽ được sáp nhập thành những phường mới.
Tại quận 3, phường 6, 7 và 8 sẽ được sáp nhập vào một phường mới.
Tại quận 4, phường 2 và 5; phường 12 và 13 được sáp nhập thành những phường mới.
Tại quận 5, phường 12 và 15 được sáp nhập thành phường mới.
Tại quận 10, phường 2 và 3 được sáp nhập thành phường mới.
Tại quận Phú Nhuận, phường 11 và 12; phường 13 và 14 được sáp nhập thành những phường mới.
Như vậy, từ 19 phường như hiện nay sẽ được sắp xếp lại còn 9 phường. Từ phương án sắp xếp như trên, Thường trực Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.
Được biết, mục đích của việc sắp xếp trên là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của TP.Hồ Chí Minh, với khả năng quản lý của chính quyền cơ sở. Theo đó sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời phải không gây xáo trộn lớn, đảm bảo ổn định chính trị và tránh ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân…./.

K.V