Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho UBND Quận 9
 hoàn thành thu vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cho biết: Tổng thu ngân sách Nhà nước (không tính các khoản thu quản lý qua ngân sách) trên địa bàn TP thực hiện tính đến 31/12/2018 là 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 244.772 tỷ đồng, đạt 95,54% dự toán, tăng 10,48% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 24.305 tỷ đồng, đạt 193,36% dự toán, tăng 144,12% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108.367 tỷ đồng, đạt 100,34% dự toán, giảm 0,62% so cùng kỳ.

Đối với tình hình chi ngân sách địa phương, Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng cũng cho biết: Tổng chi ngân sách địa phương (không tính chi chuyển nguồn) thực hiện là 72.627 tỷ đồng, đạt 83,61% dự toán, tăng 18,87% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 30.790 tỷ đồng, đạt 85,14% dự toán; chi thường xuyên 31.547 tỷ đồng, đạt 86,43% dự toán.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng mặc dù được giao chỉ tiêu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 rất cao, vượt quá khả năng huy động nguồn thu trên địa bàn, nhưng với sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ngành, các cấp, đặc biệt là nỗ lực khắc phục khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân TP, đến thời điểm này TP đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết năm 2019, Trung ương, HĐND TP giao tổng thu ngân sách nhà nước cho TP là 399.125 tỷ đồng, tăng 5,93% so với dự toán năm 2018 và tăng 7,98% so thực hiện năm 2018. Trong đó, thu nội địa là 272.325 tỷ đồng, tăng 6,29% so với dự toán và tăng 16,04% so thực hiện năm 2018.

Với tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước”, cũng như quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành thuế, Hải quan cần tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đồng thời tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực, trọng điểm. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời. Tập trung cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, tăng số lần đối thoại để doanh nghiệp và các đơn vị kinh doanh hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của người nộp thuế, rút ngắn thời gian thông quan.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho các quận, huyện
 hoàn thành xuất sắc công tác thu ngân sách nhà nước.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước TP tiếp tục tập trung xử lý các khoản tạm ứng, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để chi đầu tư phát triển; không giải quyết tạm ứng tiếp cho các dự án mà chủ đầu tư không làm thủ tục thanh toán đối với các khoản đã được tạm ứng trước đó.

Đối với quận, huyện, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các quận, huyện cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác thu tại Chi cục Thuế; điều hành ngân sách tại địa phương; khai thác các nguồn thu trên địa bàn, vốn xã hội hóa; tập trung đôn đốc, đẩy mạnh khai thác nguồn thu từ xử lý, sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định; chú ý việc tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; kết nối ngân hàng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất triển khai các nội dung liên quan lĩnh vực tài chính – ngân sách tại Nghị quyết 54 của Quốc hội để tăng tính chủ động hơn cho thành phố trong quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo nguồn lực tài chính cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 24 quận, huyện và 37 doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc công tác thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bản TP và vượt dự toán phấn đấu, góp phần đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018./.

Long Hồ/hcmcpv.org.vn