Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Năm 2018, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch cải cách hành chính của Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh đưa ra. Trong quá trình thực hiện CCHC, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường công tác dân vận chính quyền. Trong đó, đề cao việc hướng dẫn, giúp đỡ người dân thực hiện các dịch vụ trực tuyến, cũng như giúp đỡ người dân đến làm hồ sơ tại các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện nghiêm xin lỗi dân khi trễ hẹn hồ sơ; thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. Các sở, ngành, quận, huyện thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhận và trả các dịch vụ hành chính công qua bưu điện. Mặt khác, các quận, huyện có kế hoạch phối hợp với Ủy ban MTTQ địa phương giám sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng nhấn mạnh, cần tập trung xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa vào hoạt động 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tăng cường tuyên truyền về lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đặt mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 90%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của thành phố đạt trên 90% và 100% các sở, ngành, quận huyện phải xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính để thực hiện một cách hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tặng Bằng khen cho các tập thể
hoàn thành xuất sắc việc thực hiện công tác CCHC năm 2017 (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Tại Hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao những cải cách thủ tục hành chính của thành phố trong thời gian qua, đã nhận được những phản hồi tích cực từ người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều điều người dân, doanh nghiệp còn chưa hài lòng. Đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng, nhà đất, việc trễ hẹn hồ sơ vẫn còn chiếm tỉ lệ khá cao.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh Huỳnh Công Hùng cho biết: Trong năm 2017, các công tác trọng tâm của kế hoạch CCHC đề ra đều được triển khai và hoàn thành hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, phấn đấu xây dựng thành công chính quyền điện tử, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng Chính phủ kiến tạo, tận tụy, phục vụ. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh công tác đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và đất đai; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp; tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC được đặc biệt quan tâm, phát huy tối đa các tính năng ưu việt của CNTT trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của toàn Thành phố, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, công tác thanh tra công vụ được tiến hành thường xuyên và đột xuất bằng nhiều hình thức, đã kịp thời chấn chỉnh thái độ của cán bộ, công chức tiếp dân…

Năm 2018, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục xác định là “Năm thực hiện CCHC - Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền Thành phố” bằng nhiều giải pháp hiệu quả và hiệu lực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố; phấn đấu đứng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số CCHC.

Dịp này, UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 34 tập thể hoàn thành xuất sắc việc thực hiện công tác CCHC năm 2017.

VL