Theo đó, mục tiêu cụ thể là Thành phố sẽ đào tạo 20 thạc sĩ, tiến sĩ về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại các viện, trường trong nước và các nước có trình độ khoa học công nghệ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Ý, Bỉ, Canada...

Đào tạo nâng cao kỹ thuật, kỹ năng sử dụng vận hành công nghệ và làm chủ công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; cập nhật thông tin kiến thức về tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ năng thực hành ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp cho 1.800 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật, cán bộ cấp cơ sở (sau đây gọi tắt là cán bộ), chủ doanh nghiệp, người quản lý, kỹ thuật viên, xã viên hợp tác xã.

Đào tạo tay nghề cho 2.895 lao động nông nghiệp để tham gia từng khâu trong dây chuyền sản xuất áp dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Sản phẩm áp dụng công nghệ cao được trưng bày tại triển lãm thành tựu khoa học- công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Ảnh: NS)

Đối tượng đào tạo, bao gồm cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp ở các sở ban ngành thành phố. Cộng tác viên nông nghiệp; chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã, chủ trang trại, nông dân có đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thành phố. Lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân trên địa bàn thành phố.

Nội dung đào tạo là sẽ đào tạo dài hạn từ 5 đến 10 cán bộ/năm có trình độ, năng lực, cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (15-20 thạc sĩ, tiến sĩ cả giai đoạn) về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, chăn nuôi (bò sữa, bò thịt, lợn), trồng trọt, cá cảnh, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu về giống, di truyền giống, di truyền phân tử và quản lý sản xuất giống), bảo vệ thực vật, thú y, chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản tại các viện trường trong nước và các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật, Úc, Ý, Bỉ, Canada, Bắc Mỹ, Israel...

Đối với đào tạo ngắn hạn, sẽ tổ chức các lớp dạy nghề thường xuyên cho lao động nông nghiệp có trình độ sơ cấp cả lý thuyết và thực hành theo các nội dung phù hợp với điều kiện từng vùng sản xuất sản xuất có ứng dụng công nghệ cao tại các quận huyện theo hình thức tập trung dưới 3 tháng/lớp. Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn từ 7-10 ngày/lớp các nội dung cập nhật thông tin, kiến thức về tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước (cơ bản, nâng cao) bao gồm cả lý thuyết và thực hành theo các chuyên đề cụ thể đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thời gian từ 1-3 tháng/khóa học. Đào tạo nâng cao và cập nhật tiến bộ khoa học công nghệ theo từng chuyên ngành chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản cho 260 là cán bộ kỹ thuật trực tiếp nghiên cứu, quản lý và tổ chức sản xuất.

Tổ chức 10-20 lớp đào tạo (300 học viên) riêng cho các doanh nghiệp với các nội dung như: giới thiệu và hướng dẫn ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như việc quản lý, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và phương pháp tiếp cận, tìm kiếm thị trường ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Đào tạo tại nước ngoài cho 62 lượt cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống hoặc dây chuyền công nghệ trong các chương trình liên kết và hợp tác chuyển giao công nghệ. Tổ chức 15-20 khóa học quốc tế cho 300 học viên thời gian từ 3-5 ngày/lớp tại thành phố cả lý thuyết và thực hành với sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ các nước có nền nông nghiệp phát triển như Hàn Quốc, Nhật, Ý, Bỉ, Israel, Hà Lan, Canada, Bắc Mỹ, Đan Mạch.../.

NS