14:57 24/04/2019
print  

Tập trung giám sát việc triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian tới cần tập trung giám sát việc triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, trong đó có Nghị quyết về sữa học đường nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của chương trình...

Phát biểu tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa 3 Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tổ chức chiều 23/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, công tác phối hợp giữa 3 cơ quan thời gian qua đã được thực hiện tốt, góp phần tạo nên thành tựu chung của thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị 3 cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, rà soát để bổ sung, điều chỉnh nội dung quy chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Một trong những yếu tố quan trọng để việc phối hợp đạt hiệu quả cao là sự tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng, đồng thời triển khai trên cơ sở thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị chung hàng năm của thành phố. Cùng với đó là hợp tác với tinh thần đoàn kết, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khắc phục những mặt còn tồn tại; vận dụng luật pháp trong giải quyết các vấn đề trên tinh thần vì người dân, vì sự phát triển của thành phố.

Gợi ý một số nội dung 3 cơ quan cần phối hợp trong giám sát, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thời gian tới cần tập trung giám sát việc triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Nghị quyết về sữa học đường nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của chương trình; giám sát nội dung giảm học phí bậc trung học cơ sở, công tác cải cách hành chính, việc đánh giá sự hài lòng của người dân; cuộc vận động người dân không xả rác…

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua 3 cơ quan tiếp tục phát huy có hiệu quả quy chế phối hợp công tác, góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhất là trong phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; trong đó tăng cường phối hợp giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất; giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức các cấp chính quyền trong quá trình giải quyết công vụ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cơ chế phối hợp giữa 3 Thường trực dựa trên cơ sở phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị đã góp phần nắm bắt kịp thời những yêu cầu phát triển của thành phố, những quan tâm bức xúc của người dân để từ đó có giải pháp, chính sách kịp thời giải quyết những điểm khó khăn của thành phố.


Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa 3 Thường trực cũng còn những tồn tại, hạn chế. Công tác giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam thành phố đôi lúc có sự trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát. Kết quả giải quyết trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND thành phố và các sở, ngành, quận, huyện vẫn còn chậm, tỷ lệ giải quyết đơn thư năm 2018 đạt 67,8%, giảm so với năm 2017 (đạt 78,1…

Để tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất tập trung một số nhiệm vụ: Phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội và các Nghị quyết của HĐND thành phố triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là về cải cách hành chính đánh giá sự hài lòng của người dân, công tác bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư gắn với phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Đồng thời, ba cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động giải trình, giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và vận động nhân dân tham gia nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 - “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” và cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”…/.

Tin, ảnh: PV/TTXVN