Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh:VL)

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang, lãnh đạo các ban Thành ủy, các sở, ngành, quận, huyện.

Hội nghị đã quán triệt Quy định số 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 1374 – QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 86 – QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 1342 – QĐ/TU ngày 12/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý…

Đồng chí Tất Thành Cang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh:VL)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết, trong năm 2017 công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tốt. Liên quan tới các văn bản mới, trong thời gian tới, theo đồng chí Tất Thành Cang, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy các cấp phải quan tâm thường xuyên liên tục, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát cần đảm bảo công tâm, chính trực, khách quan, vô tư; người làm công tác kiểm tra giám sát phải khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe nhiều chiều. Phải nhìn toàn diện nhưng có phương pháp phải dân chủ, khoa học./. 

VL