Tại Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/1, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, mặc dù cải cách hành chính trong năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, gia tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

Các đơn vị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020.

Một số hạn chế được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề cập tới là thực tế một số lãnh đạo đơn vị chưa có sự sâu sát; cách làm chưa tạo đột phá; còn có thái độ e dè, sợ trách nhiệm… Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn mặc dù giảm còn 0,29% nhưng số lượng hồ sơ vẫn còn nhiều do mỗi năm Thành phố tiếp nhận lượng hồ sơ cần giải quyết rất lớn. Tình trạng này gây bức xúc cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Một số đơn vị chưa cầu thị, thực hiện chưa nghiêm túc thư xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn. Mặc dù đã có phân cấp ủy quyền nhưng một số nơi còn đùn đẩy, xin ý kiến cấp trên. Việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo của doanh nghiệp còn chậm. 

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2020, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2020 là năm “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Phát huy tinh thần sáng tạo, công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ gắn với các giải pháp cụ thể, có tính tới hiệu quả lâu dài, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố sẽ xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiều cho doanh nghiệp, người dân.

Cụ thể một số nhiệm vụ trong năm 2020, ông Huỳnh Công Hùng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong năm 2020, Thành phố sẽ triển khai đánh giá kết quả thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù; ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai, dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, hợp tác công tư, thanh toán điện tử, tinh giản biên chế, thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong nhiều đơn vị đã cải tiến thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ. Theo ông Lê Hòa Bình, Giám đốc Sở Xây dựng, thời gian qua, Sở đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh để cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính có liên quan về tra cứu thông tin dự án nhà ở thương mại trên địa bàn: tra cứu về tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ dự án, quy mô đầu tư, diện tích, các văn bản pháp lý của dự án; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, góp ý của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị. 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực trong quan hệ giữa Sở Xây dựng với người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Thời gian tới, Sở Xây dựng Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng của ứng dụng, triển khai liên thông, kết nối hoặc tích hợp thêm các phần mềm tiện ích do các cơ quan nhà nước cung cấp, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý ngành xây dựng.

Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết: Mô hình “Tiếp nhận đăng ký thủ tục hành chính không giấy” mà quận triển khai trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kinh tế, lao động đã giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin và đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tiếp nhận và giải quyết hơn 2.200 hồ sơ đăng ký qua mạng... Trong thời gian tới, Quận 1 sẽ tiếp tục bố trí công chức trực hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận; đánh giá việc triển khai thí điểm tiếp nhận đăng ký giải quyết thủ tục hành chính không giấy trên các lĩnh vực, từ đó bổ sung, hiệu chỉnh theo hướng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. 

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2019, Thành phố đã rà soát được hơn 3.500 văn bản, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi 327 văn bản, ngưng hiệu lực thi hành 29 văn bản; công bố 662 thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng. Thành phố cũng đã triển khai thử nghiệm cổng dịch vụ công Thành phố, hệ thống một cửa văn bản điện tử gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng số hồ sơ, thủ tục hành chính mà sở, ban, ngành UBND cấp huyện, xã tiếp nhận trong năm 2019 là hơn 12,2 triệu hồ sơ, trong đó đã giải quyết hơn 12 triệu hồ sơ; trên 4,9 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận qua trục liên thông của Thành phố. Tính từ khi triển khai Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến nay Thành phố đã thực hiện giảm biên chế đối với 652 trường hợp./.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN