Ảnh minh họa: PC

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đồng ý về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh (1698 - 2018).


Chủ đề kỷ niệm được chọn là “Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh - 320 năm khát vọng vươn cao”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao cho Sở Văn hóa - Thể thao giao phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, thời gian tổ chức kỷ niệm 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 12/2018. Sở Văn hóa - Thể thao đã trình UBND TP một số chương trình phục vụ đợt kỷ niệm này, như tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo khoa học về tiến trình hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh, về việc phát huy nguồn nhân tài.

Cùng đó là việc tổ chức các công trình chào mừng (khánh thành hoặc khởi công) trên các lĩnh vực; tổ chức lễ hội “Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh - 320 năm khát vọng vươn cao” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng và các hoạt động trọng tâm khác như tổ chức triển lãm ảnh, triển lãm mỹ thuật; tổ chức các chương trình, cuộc thi tìm hiểu về 320 năm thành lập thành phố Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

UBND TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận tổ chức trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D tại tòa nhà UBND TP và chợ Bình Tây (quận 6)…/.

PC