TP.Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đây cũng là một thành phố đông dân nhất cả nước hiện nay, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn cho thấy, nếu không có giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay, Thành phố khó có thể duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển như trong thời gian vừa qua. Việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) cho phép Thành phố thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đã đáp ứng hết sức kịp thời cho sự phát triển kinh tế của Thành phố. Nghị quyết 54 của Quốc hội góp là động lực cho sự phát triển của Thành phố; cũng như cho phép TP.Hồ Chí Minh quyền chủ động và trách nhiệm cao hơn để quyết định nhanh hơn, kịp thời hơn nhiều vấn đề, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đóng góp nhiều hơn vào GDP của cả nước và ngân sách quốc gia. Nghị quyết 54 đề cập tới 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực là thẩm quyền quản lý đất đai, thẩm quyền quản lý đầu tư, thẩm quyền quản lý tài chính - ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền và vấn đề thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy chính quyền Thành phố.

Để sẵn sàng triển khai khi Nghị quyết 54 khi có hiệu lực và đưa Nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống, đầu tháng 12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã có Nghị quyết về triển khai quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, trong đó xác định trách nhiệm lãnh đạo, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Đảng, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; trách nhiệm và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của HĐND và UBND Thành phố hàng năm từ 2018 đến 2020. Nghị quyết chỉ rõ, các cấp ủy cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, với trách nhiệm thành phố cùng cả nước, vì cả nước, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội. Đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có tính thời cơ cách mạng của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Việc triển khai phải gắn với thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Trong 18 nội dung của cơ chế, chính sách đặc thù ấy có 12 nội dung cần có quy định của HĐND Thành phố. Tại kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố (từ 4 – 7/12), HĐND Thành phố cũng đã có Nghị quyết về triển khai Nghị quyết của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Như vậy, trên cơ sở Nghị quyết của Thành ủy và HĐND, UBND Thành phố sẽ có chương trình thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội trong 3 năm (2018-2020) và kế hoạch triển khai hàng năm.

Trả lời báo chí sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP.Hồ Chí Minh khóa IX (từ 4-7/12), Chủ tịch HĐND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, ngay từ khi Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã bắt đầu triển khai công việc, và có một số việc đã triển khai trước đó để chuẩn bị tâm thế tốt nhất.


TP.Hồ Chí Minh hiện đại và phát triển bền vững (Ảnh: Báo Xây dựng)

Chia sẻ về kỳ họp HĐND đặc biệt lần này, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Đây là kỳ họp vất vả, nhưng tất cả đại biểu đều vui vì kỳ họp đã bàn bạc, thống nhất các giải pháp nào HĐND Thành phố tổ chức triển khai được Nghị quyết 54 của Quốc hội một cách hiệu quả nhất. Trong Nghị quyết này, Quốc hội đã phân cấp, phân quyền cho HĐND và UBND Thành phố rất mạnh và nhiều lĩnh vực. Nếu chúng ta triển khai tốt, nhanh đi vào cuộc sống thì có nguồn lực quan trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng - điểm nghẽn của Thành phố trong quá trình phát triển thời gian qua. Nếu cải thiện được hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững”.

Về triển khai các chương trình cụ thể trong năm 2018, Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, trong quý I/2018, HĐND Thành phố sẽ tổ chức kỳ họp bất thường chuyên đề để nghe UBND Thành phố báo cáo 1 số đề án để triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội. Sau đó, trong kỳ họp 6 tháng, HĐND sẽ tiếp tục nghe một số đề án nữa.

HĐND Thành phố sẽ liên lục giám sát để đưa Nghị quyết này đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả. Để đạt được điều đó, HĐND Thành phố đều yêu cầu UBND Thành phố có kế hoạch rất cụ thể, từng việc một sát với tiến độ thời gian mà Nghị quyết HĐND Thành phố đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, bất cứ một quyết định nào về 1 vấn đề gì đã được phân cấp trong Nghị quyết 54 thì HĐND Thành phố đều lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đánh giá tác động xã hội, nghe ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Có như vậy, khi quyết định theo thẩm quyền của mình được phân quyền, phân cấp sẽ sát với yêu cầu của Thành phố, sát với yêu cầu của thực tiễn và hợp với lòng dân.

Theo Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, năm 2018, các cấp chính quyền Thành phố cần lắng nghe hơn nữa ý kiến của nhân dân; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với sự phát triển của Thành phố, địa phương, tổ chức của mình; phát huy vai trò giám sát và phản biện của HĐND và MTTQ Việt Nam Thành phố. Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong HĐND Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố chuẩn bị và trình ra HĐND Thành phố những quyết định liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù như cho chủ trương về các dự án đầu tư nhóm A của Thành phố; xem xét điều chỉnh mức phí hoặc bổ sung phí, thuế trong năm 2018; phương án có thu nhập bổ sung cho cán bộ, công chức Thành phố; UBND Thành phố rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức của Thành phố, cơ quan sự nghiệp của Thành phố để HĐND Thành phố cho ý kiến.

Năm 2018, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên 36%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.000 doanh nghiệp (gồm chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể); giảm 1% hộ nghèo theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; tạo việc làm mới cho 130.000 lao động; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 80%; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%; diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người 19,1 m2/người; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 95%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%...


VL