Đó là lời nhắn nhủ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tới các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên Thành phố Hồ Chí Minh trong Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017-2018 được tổ chức vào sáng 15/5.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy đã biểu dương 153 tập thể, 244 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018. Mỗi tập thể, cá nhân là một gương sáng về việc nhận thức, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả những lời dạy của Bác Hồ vào thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân; ứng xử, giải quyết những việc mới, việc khó của cuộc sống; làm đẹp hơn, tốt hơn những việc đời thường, hàng ngày,… góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương 153 tập thể, 244 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tư tưởng vĩ đại của Người; tấm gương đạo đức cao cả của Người; phong cách tư duy, làm việc, diễn đạt, ứng xử, sinh hoạt của Người mãi mãi là tài sản vô giá của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, mãi mãi là nguồn sáng dẫn đường, tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta làm nên những thắng lợi vĩ đại, viết nên những trang sử vẻ vang, vững bước đi đến một tương lai tươi sáng. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, tăng cường đoàn kết, nỗ lực và tâm huyết vì sự nghiệp chung, phấn đấu, quyết tâm vì mục tiêu xây dựng một Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn Thành phố đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Đảng; tăng cường tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề búc xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị và những vấn đề lớn của Thành phố. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Bước đầu phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo Bác. Đã có nhiều điểm sáng của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều giới, nhiều ngành, nhiều tầng lớp, thành phần xã hội, đang từng ngày từng giờ thầm lặng cống hiến cho cuộc sống, cho cộng đồng, cho tập thể, cho đồng chí, đồng đội, đồng bào mình bằng những việc làm thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, yếu kém trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, nhất là trên một số lĩnh vực như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc quản lý và phát triển đô thị, quản lý và sử dụng tài nguyên, ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, quản lý giáo dục,… trong đó có mặt gây bức xúc xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, những hạn chế yếu kém đó, xét cho cùng là do xuất phát từ bộ máy, là do con người, là một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự thấm nhuần và quán triệt tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa thật sự trách nhiệm, tận tâm, tận tụy vì nước, vì dân như lời dạy của Người.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận và biểu dương các gương tập thể và cá nhân được tuyên dương hôm nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, 397 gương tập thể và cá nhân tiêu biểu chính là 397 đóa hoa trong vườn hoa Thành phố kính dâng Bác. Đồng chí bày tỏ mong muốn các gương điển hình tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp sẵn có, mãi là tấm gương sáng cho mọi người noi theo, làm lan tỏa sâu rộng hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi cấp uỷ, mỗi cán bộ, đảng viên Thành phố tiếp tục thấm nhuần và quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chí Minh, thật sự tự giác rèn luyện, tu dưỡng theo những lời dạy của Người, để xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém và quyết tâm khắc phục, sửa chữa; để giữ gìn, phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, để có thể khẳng định và giữ vững niềm tin yêu, ủng hộ của nhân dân.

“Mỗi chúng ta thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới; nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người. Mỗi cán bộ, đảng viên Thành phố phải phấn đấu xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, con cháu của Bác Hồ; mỗi người dân Thành phố xứng đáng là công dân của Thành phố mang tên Bác”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.

Tin, ảnh: VL