Ảnh minh họa (Nguồn:VOH)

UBND các phường - xã, thị trấn cần phối hợp với Bưu điện Thành phố trong công tác rà soát, cập nhật và tổng hợp danh sách đối tượng hưởng trợ cấp tại địa phương định kỳ hàng tháng; đảm bảo chi đúng, chi đủ, tránh tình trạng thu hồi tiền trợ cấp chi sai do đối tượng đã chuyển đi nơi khác sinh sống hoặc đã từ trần.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu địa điểm chi trả phải đảm bảo thuận tiện, có nơi hướng dẫn thủ tục. Danh sách người hưởng trợ cấp phải được niêm yết tại các điểm chi trả. Thành phố cũng khuyến khích đối tượng đến nhận đủ các khoản trợ cấp trong kỳ chi trả và tổ chức chi trả tại nhà cho các trường hợp già yếu, di chuyển khó khăn.

Trước đó, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố về triển khai phương án thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn 7 quận - huyện gồm: 1, 3, 5, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi; thời gian thực hiện từ tháng 11/2017.

VL