Ngày 9/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao tặng Cờ thi đua

của Chính phủ năm 2017 cho các tập thể tiêu biểu - Ảnh: PC

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại kỷ niệm 70 năm Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến, thực hiện Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua ái quốc đã phát triển, lan rộng khắp các vùng miền, cổ vũ, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng say lao động sản xuất. Từ sức mạnh to lớn của các phong trào yêu nước đó, cả dân tộc ta đã làm nên những chiến thắng lịch sử vẻ vang, giành độc lập và thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước sang kỷ nguyên mới, cả nước cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã ra sức thi đua, tạo động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Qua đó, tạo nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, đưa thành phố trở thành một đô thị lớn, có vai trò trung tâm về nhiều mặt của cả nước.

Từ việc gắn các phong trào thi đua với thực tiễn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhiều phong trào thi đua của thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực và được nhân rộng trong cả nước. Trong đó, nhiều tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trân trọng biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những gương sáng về thực hiện và vận dụng tốt những lời dạy của Bác Hồ, góp phần xây dựng thành phố, đất nước ngày càng phát triển.

Khẳng định thi đua yêu nước là động lực để khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết quần chúng nhân dân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong thời gian tới, lãnh đạo và nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: PC

Cùng với đó, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo, điều hành thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, tuyên truyền và tập hợp lực lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua, tạo động lực tích cực cho phong trào thi đua phát triển và gặt hái được nhiều kết quả thiết thực.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, mục tiêu, nội dung phong trào thi đua phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị, nhất là những nơi khó khăn, những vấn đề hạn chế, tồn tại kéo dài, để làm đòn bẩy, tạo động lực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội; giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến, tăng cường khen thưởng đột xuất và phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những người lao động trực tiếp, những doanh nghiệp, doanh nhân, những công nhân, nông dân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, để tôn vinh khen thưởng...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017 cho 12 tập thể tiêu biểu.

Đồng thời, 143 tập thể và 135 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua của thành phố giai đoạn 2015 – 2018 đã được Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương vì đã có nhiều thành tích xuất sắc./.

Phạm Cường