Người tiêu dùng cần cẩn thận trong việc lựa chọn sản phẩm
đảm bảo an toàn, rõ nguồn gốc và đã qua kiểm dịch.

Cụ thể, các quận, huyện cần tăng cường vận động người dân đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi, nhất là tại các cơ sở, hộ chăn nuôi con giống, quy mô trang trại, vùng chăn nuôi trọng điểm trước nguy cơ xâm nhập và phát sinh bệnh lở mồm long móng gia súc, dịch tả heo Châu Phi và cúm gia cầm; khuyến cáo người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm an toàn, đảm bảo có nguồn gốc, đã qua kiểm dịch; kiểm soát chặt chẽ tình hình chăn nuôi và dịch bệnh gia súc, gia cầm; kịp thời xử lý, không để dịch bệnh lây lan, nhất là tại các hộ chăn nuôi không đảm bảo các điều kiện chăn nuôi, các vùng ổ dịch cũ, quanh khu vực giết mổ và các địa bàn giáp ranh với các tỉnh.

UBND các quận-huyện cũng được giao chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh quận, huyện tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyến động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch; các trường hợp kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm trái phép trên địa bàn; bố trí lực lượng chốt chặn, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép tồn tại trên địa bàn; đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho đàn gia súc và tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.

Các sở-ngành liên quan được giao phối hợp với UBND các quận-huyện triến khai thực hiện hiệu quả “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường” trên địa bàn Thành phố; xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, kinh doanh gia cầm sống tại các chợ, các cửa ngõ ra vào Thành phố; phối hợp với các tỉnh có cung cấp nguồn gia súc, gia cầm chuẩn bị nguồn hàng chuẩn bị phục vụ Tết, trong đó xác định nguồn gia súc, gia cầm an toàn cho phép vận chuyển vào Thành phố để giết mổ tiêu thụ; không để nguồn gia súc, gia cầm bệnh xâm nhập vào địa bàn Thành phố; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng…

*Được biết, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn Thành phố, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Kế hoạch hành động khẩn cấp, trong đó đề ra nhiều biện pháp ứng phó với từng tình huống./.

Tin,ảnh:VL