Báo cáo tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, năm 2017, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở được Thành ủy và cấp ủy các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả đáng trân trọng; có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thấy trách nhiệm rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. 

Các cấp chính quyền tập trung hơn vào công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gần dân, hướng về nhân dân; vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, từ thiện tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; trong đó phong trào thi đua Dân vận khéo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành biện pháp hiệu quả đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố… 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh:VL)

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế của công tác dân vận trên địa bàn trong năm qua, đó là: Việc nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe những phản ánh của cơ sở để tham mưu cấp uỷ, các giải pháp xử lý có lúc chưa kịp thời; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vẫn còn hình thức; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại một số đơn vị chưa thật sự rõ nét, còn hành chính hóa trong hoạt động… 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác dân vận, đồng thời đưa ra những giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động dân vận trong thời gian tới sao cho hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của công tác dân vận đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, năm đầu tiên mà thành phố thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; năm thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”. Nhiệm vụ của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố hết sức nặng nề, do đó đòi hỏi phải có sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức chung lòng mới có thể thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội vì sự phát triển của thành phố. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận  (ảnh:VL)

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2018, công tác dân vận phải góp phần làm cho người dân Thành phố hiểu về những nội dung của Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, để người dân đồng lòng, đoàn kết, tham gia cùng với Thành phố nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Quốc hội. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh, công tác dân vận chính quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, trước hết và trên hết cần hướng đến chăm lo cho dân. Cần đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân và khắc phục ngay những nội dung dân chủ còn hình thức. Theo Bí thư Thành ủy, trong việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền, các sở, ngành hiện nay chúng ta còn chưa lượng hóa được, do đó, trong năm 2018, cần phải có con số cụ thể. Nơi nào người dân không hài lòng, thì cần phải xem xét, sắp xếp lại cán bộ cho hợp lý. 

Bên cạnh đó, hệ thống dân vận thành phố cần phải tăng cường những biện pháp nắm tình hình nhân dân chủ động, linh hoạt và kịp thời để có dự báo tình hình chính xác, sát thực tế. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, cần sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cấp ủy Đảng cần quan tâm củng cố ban dân vận các cấp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, cách làm hay ở cơ sở.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận đã được khen thưởng./..

VL