Ngày 27/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - dân chủ - đổi mới - nghĩa tình” đã chính thức khai mạc. Đại hội thu hút sự tham dự của khoảng 700 đại biểu và khách mời.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động…

Đại hội đại biểu MTTQ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI sẽ tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm thực tiễn qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động Đại hội; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động cho nhiệm kỳ XI; thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX; Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XI và hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX.


Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XI. 
(Ảnh: Chi Mai).

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực

Báo cáo của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai hướng mạnh về cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả thiết thực được nhân rộng. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đã đem lại hiệu quả thiết thực, an ninh chính trị - trật tự an toàn TP được giữ vững.

Kết quả tổng kết cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống MTTQ các cấp đã biểu dương 128.249 gương người tốt, việc tốt; biểu dương 6 triệu lượt gia đình văn hóa; 1.200 công trình, mô hình đăng ký thực hiện cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, triển khai 5.275 cuộc tuyên truyền về chủ trương chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; vận động 80 tỷ đồng của kiều bào cho hoạt động từ thiện, xã hội.

Bên cạnh đó, 5 năm qua, hệ thống MTTQ các cấp đã tuyên truyền 5.778 lượt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 44.919 lượt cán bộ Mặt trận; tổ chức 1.217 phiên chợ hàng Việt bình ổn giá. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP còn vận động chăm lo người nghèo và thực hiện an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác cứu trợ, quỹ vì Biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó, đã vận động 2,9 tỷ đồng phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ hàng tháng 537 lượt cho thương binh nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn; vận động 209 tỷ đồng cho quỹ vì Biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc; vận động 147 tỷ đồng hỗ trợ 30 tỉnh, thành trong cả nước bị thiên tai; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,23% xuống 0,19%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 2,53% xuống còn 1,15%.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, nhiều năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, TP. Hồ Chí Minh đã duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước. Thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều mô hình mới, giải pháp hay, sáng tạo được đúc kết và nhân rộng. Đây là nhân tố tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển; khẳng định rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm  trong sự nghiệp phát triển của TP.

Phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI bức tranh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà MTTQ TP đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, MTTQ TP cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các giới, mọi tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành “TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị, Ủy ban MTTQ TP nhiệm kỳ tới tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội; qua đó, góp phần làm cho tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, là của dân và vì dân. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ TP cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả để thực sự là cầu nối, trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ủy ban MTTQ TP cần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh để thu hút đầu tư nước ngoài và kiều bào, phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, trách nhiệm, bám sát công việc của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp TP, đặc biệt đối với cán bộ cấp cơ sở và các Ban Công tác Mặt trận đã tận tụy, vì lợi ích của cộng đồng, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách và chương trình về phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, Mặt trận các cấp thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua việc thường xuyên lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần nâng cao chất lượng việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đi đầu trong phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP; đặc biệt là các chương trình đột phá của TP.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội. Cán bộ Mặt trận phải là những người thực sự có trách nhiệm với nhân dân; biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực thi nhiệm vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của cán bộ Mặt trận, nói đi đôi với làm./.

Chi Mai