Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2024. (Ảnh: Việt Dũng).

Nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, đạt nhiều kết quả ấn tượng

Công tác giám sát và phản biện xã hội là một trong những hoạt động trọng tâm của MTTQ TP, được thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Theo đó, phương thức hoạt động được mặt trận các cấp quan tâm đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, gắn với nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng nhân dân. Thời gian qua, MTTQ TP tổ chức giám sát 15 lĩnh vực mà người dân quan tâm như: chế độ, chính sách bồi thường, giải tỏa; việc bố trí tái định cư và tạm cư; thực hiện 1.697 cuộc hoạt động phản biện xã hội; 32.736 lượt tiếp và lắng nghe ý kiến công dân… Các hoạt động này đều được thông báo kết quả giám sát và các kiến nghị gửi đến các cơ quan có liên quan để xem xét giải quyết. Trong các dự án trọng điểm của thành phố, vai trò của đội ngũ trí thức thành phố được phát huy kịp thời, đội ngũ này đã tiến hành nhiều hội nghị phản biện xã hội mang lại hiệu ứng tích cực đến các cơ quan chức năng như: Quy hoạch phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng đến năm 2025; Ðiều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe ô-tô trên lòng đường, hè phố…

Qua đó có thể khẳng định, nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ TP đã đạt được những kết quả rất nổi bật trên các hoạt động của mình. Ðiểm nhấn đầu tiên chính là MTTQ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia vận động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của TP.

Công tác tuyên truyền, vận động là một trong những hoạt động nổi bật đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ qua. MTTQ TP đã tổ chức 5.778 cuộc tuyên truyền triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 5.275 cuộc tuyên truyền về chủ trương chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; biểu dương 128.249 gương người tốt, việc tốt; biểu dương 6 triệu lượt gia đình văn hóa; 54/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,23% xuống 0,19%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 2,53% xuống còn 1,15%....

Bên cạnh đó, hệ thống MTTQ các cấp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho 44.919 lượt cán bộ Mặt trận; tổ chức 1.217 phiên chợ hàng Việt bình ổn giá. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam TP còn vận động hơn 922 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, hơn 209 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc", 2,9 tỷ đồng phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ hàng tháng 537 lượt cho thương binh nặng và đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn; vận động 147 tỷ đồng hỗ trợ 30 tỉnh, thành trong cả nước bị thiên tai; vận động 80 tỷ đồng của kiều bào cho hoạt động từ thiện, xã hội …

Điểm sáng trong thực hiện Cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước", MTTQ các cấp đã đăng ký 1.200 mô hình thực hiện Cuộc vận động trên.Trong số này, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang tính thiết thực ở cơ sở được đúc kết và nhân rộng; nhiều điển hình trong các giới, các tôn giáo, dân tộc với những việc làm vì cộng đồng mang tính nhân văn.

Hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân

Ðại hội XI của MTTQ TP.Hồ Chí Minh vừa kết thúc tốt đẹp, ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024) gồm 138 đồng chí, trong đó 11 thành viên thường trực. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ 2019-2024. Ðại hội cũng đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể, gắn sát với quyền lợi chính đáng của nhân dân: Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, tạo sự chuyển biến thật sự trong đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, vận động nhân dân; hướng mạnh về cơ sở nắm chắc tình hình nhân dân, hiểu được dân, phục vụ dân, được dân tin cậy; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh; xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Ðại hội cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019-2024: Phấn đấu hằng năm, MTTQ TP đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn diện; 80% trở lên số Mặt trận quận, huyện, phường, xã, thị trấn đạt danh hiệu xuất sắc; phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch đẹp; thực hiện có hiệu quả đối với các hoạt động tuyên truyền, giám sát phản biện các vấn đề nóng của thành phố.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thống nhất với 5 chương trình hành động, gồm: Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; vận động nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tốc độ đô thị hóa nhanh, quy hoạch, giải tỏa, đền bù, tái định cư, việc làm, học tập, đời sống, sức khỏe… đang là vấn đề lớn được đặt ra trong chương trình kế hoạch của MTTQ TP. Ðể giải quyết được những điều này đòi hỏi MTTQ TP và các tổ chức thành viên phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu, để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, TP phải lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, phù hợp nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của mỗi cấp, mỗi địa phương; chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đặc biệt đối với các vấn đề "nóng" mà người dân quan tâm. Công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2019-2024 cũng là vấn đề được MTTQ TP.Hồ Chí Minh quan tâm. Ðồng chí Tô Thị Bích Châu khẳng định: MTTQ TP sẽ chú trọng tìm kiếm, lựa chọn những thành viên đủ đức, đủ tài, nhất là những nhân tố trẻ, giỏi, năng động, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay, chung sức thống nhất thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao nhất./.

Chi Mai