Hiện trên địa bàn TP có 13/18 KCX - KCN và Khu Công nghệ cao đang hoạt động có tổ chức Đảng. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 2.126 đảng viên (chiếm khoảng 0,5% công nhân lao động), trong đó đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là 1.579 đồng chí.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy các KCX-KCN TP.Hồ Chí Minh Võ Cao Sơn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ thành lập 4 chi bộ, giải thể 2 chi bộ trên 100 lao động (tại KCX Linh Trung) và tiếp nhận 1 chi bộ mới là Công ty Bao bì nhựa Tân Tiến  với 27 đảng viên. Tính từ đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ kết nạp 884 đảng viên, đạt 136% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ các KCX - KCN lần thứ 3 đề ra; dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ kết nạp được 1.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Đến nay, 70/91 doanh nghiệp trên 500 lao động tại các KCX – KCN có tổ chức Đảng (đạt tỷ lệ 76,93%); 17/35 doanh nghiệp có từ 300 đến dưới 500 lao động có tổ chức Đảng (chiếm tỷ lệ 48,57%).

Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Võ Thị Dung phát biểu tại buổi làm việc
 (Ảnh: S.Hải)

Đại diện Khu công nghệ TP cho biết, đã có 8 doanh nghiệp trong số 11 doanh nghiệp FDI trên 500 lao động tại khu thành lập chi bộ và 1 doanh nghiệp thành lập Chi bộ xây dựng lực lượng. Dự kiến năm nay, Khu công nghệ cao TP thành lập thêm 2 chi bộ và đến năm 2020 sẽ có 11 chi bộ tại các doanh nghiệp trên 500 lao động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Võ Thị Dung đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ các KCX - KCN đạt được thời gian qua, đồng thời lưu ý Đảng ủy cần chủ động hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, nhằm tăng cường xây dựng lực lượng và đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động sáng tạo. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo đoàn thể để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Đưa ra chính sách chăm lo không chỉ là vật chất mà còn phải tính đến các chính sách căn cơ nhằm tạo sự gắn kết với chủ doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài.

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung đề nghị, Đảng ủy các KCX - KCN TP cần quan tâm phát triển mô hình tuyên truyền tốt trong công nhân lao động, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ tại các doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, cần có những kiến nghị mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò của các đảng viên./.

Chi Mai