Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thân Thị Thư phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hương Thảo)

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã có nhiều nỗ lực tập trung lãnh đạo, chủ động thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra theo Nghị quyết của Đảng ủy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, chủ động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, năm 2017, Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đạt trong sạch, vững mạnh; 8/8 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó Chi bộ Trang tin Điện tử Đảng bộ TP đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu...

Phát huy những kết quả trên, năm 2018, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn; tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục làm tốt việc định hướng sinh hoạt cho các chi bộ.  Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; tích cực tham mưu giải quyết hoạt động; tạo sức lan tỏa sâu rộng, tập trung góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Thân Thị Thư nhấn mạnh, sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giúp Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017. Trong năm 2018, toàn Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành điểm sáng của Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP về nội dung này. 

Cùng với đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.../.

HT (tổng hợp)