Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong
thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)- Ảnh: PC

Chiều 23/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; lãnh đạo địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị... tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong báo cáo nhanh 3 Đề án quan trọng được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị, bao gồm:  Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Đề án; kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 và về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: PC

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các sở ban ngành, địa phương tích cực, khẩn trương đưa các nội dung vào thực tiễn công  tác, trong đó nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác triển khai, đồng thời gắn liền các nội dung, nhiệm vụ giải pháp được đề cập trong các Nghị quyết với việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của địa phương, Thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo./. 

Phạm Cường