Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng hai Phó Chủ tịch UBND Thành phố
tại kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố khóa IX. (Ảnh: Việt Dũng)

Cụ thể, tại Quyết định 666/QĐ-TTg ngày 3/6/2019, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

Tại Quyết định 668/QĐ-TTg ngày 3/6/2019, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Ngô Minh Châu, Thiếu tướng, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Công an Thành phố.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã thống nhất cao bầu đồng chí Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố và Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Giám đốc Công an Thành phố giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Võ Văn Hoan sinh năm 1965, quê quán Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán huyện Bình Chánh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp./.