UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên năm 2019. Theo đó, tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức là 424 chỉ tiêu.

Theo UBND TP, việc tổ chức thi tuyển công chức vào làm việc tại các chi cục, phòng, ban chuyên môn tại các sở - ngành, UBND quận - huyện để bù vào số công chức hiện đang thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu.


Cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính quận Thủ Đức.

Về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Người dự thi tuyển công chức thực hiện qua 2 vòng thi gồm: Vòng 1 là thi trắc nghiệm môn kiến thức chung và ngoại ngữ trên máy vi tính; vòng 2 là thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

 

UBND TP giao Hội đồng thi tuyển công chức thành lập các ban để tổ chức thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức; lập kế hoạch chi tiết việc tổ chức thực hiện, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, thu phí dự tuyển, lịch tổ chức thi tuyển công chức thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết và thực hiện; tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tổ chức thi tuyển công chức theo quy định. Tổng hợp kết quả thi tuyển công chức báo cáo UBND TP quyết định công nhận.

Sở Nội vụ TP là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng công chức; tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng công chức về tổ chức, thực hiện kế hoạch thi tuyển công chức; có trách nhiệm ban hành thông báo tuyển dụng và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử để mọi người được biết và thực hiện. Kiểm tra, tổng hợp trình UBND TP phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển công chức; tham mưu, trình UBND TP quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức và ban giám sát.

Các sở, ngành, UBND quận - huyện có nhu cầu tuyển dụng thông báo công khai các nội dung của kỳ tuyển dụng tại trụ sở về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian, địa điểm nhận phiếu; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập theo hướng dẫn của TP. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thẩm định và gửi Sở Nội vụ TP để tổng hợp. Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ, phân công công tác theo đúng vị trí, chỉ tiêu đăng ký thi tuyển đồng thời bố trí cho thí sinh trúng tuyển tham gia đầy đủ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức tuyển dụng công chức theo quy định.

Đình Lý/hcmcpv.org.vn