Các gương sáng đảng viên được tuyên dương (Ảnh: Nguyễn Nam)

Trong 2 năm (2016 và 2017) toàn Thành phố có 6.131 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng (trong đó có 990 đồng chí là công nhân trực tiếp sản xuất). 18 đảng viên đạt danh hiệu “Gương sáng đảng viên” là những đảng viên tiêu biểu nhất trong các đảng viên từ đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu của Thành phố được kết nạp Đảng trong hai năm 2016 và 2017.

Phát biểu chúc mừng, biểu dương những gương sáng đảng viên được vinh danh. Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Võ Thị Dung tin tưởng, các đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cống hiến, không ngừng rèn luyện, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy thật tốt vai trò của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; từ đó, truyền ngọn lửa, cảm hứng lao động, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trẻ. Cùng với đó, cần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn, là cầu nối giữa Đảng với đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; làm tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong xây dựng Đảng; chú trọng bồi dưỡng nhân rộng các điển hình, gương tiêu biểu trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động để ngày càng có nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động ưu tú được kết nạp vào Đảng./.

VL