Ảnh: CATP

Theo đó, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, TP Thủ Đức, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình giao thông trọng điểm, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; rà soát, tham mưu Uỷ ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố; phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm 143/451 kiến nghị điều chỉnh khắc phục bất hợp lý về công tác tổ chức giao thông.

Công an Thành phố tổ chức thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong tác phong, văn hóa ứng xử, thực hiện quy định trong thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị theo Kế hoạch số 2390/KH-UBND ngày 5/6/2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6/2/2023 của Thành ủy và Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; gửi báo cáo theo định kỳ về Ban An toàn giao thông Thành phố để tổng hợp, tham mưu Uỷ ban Nhân dân Thành phố.

Ban An toàn giao thông TP phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an Thành phố và các sở, ban - ngành, Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân; thường xuyên đổi mới, ứng dụng công nghệ, các nền tảng xã hội để tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về giao thông đô thị gắn với trật tự đô thị.

Đồng thời phối hợp với Sở Giao thông Vận tải theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý lòng đường, vỉa hè của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện và tham mưu, đề xuất Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố.

Ảnh: CATP

Được biết trong năm 2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố, năm 2022, mặc dù địa phương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội do tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 từ năm 2021 nhưng với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố nhanh chóng hồi phục.

Đồng thời, đạt được nhiều kết quả tích cực, tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu của Thành phố, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của cả nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực để nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân quan trọng để đạt được những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội nêu trên, có sự đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Năm 2022, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Kết quả này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố ghi nhận, biểu dương./..

PV(t/h)