Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp, định hướng, tìm giải pháp nâng cao hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo tình hình an ninh trật tự; xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Thông tin tại Hội nghị cho biết, trước khi có quy chế, việc phối hợp giữa các đơn vị vẫn được thực hiện, nhưng ở mức độ sự vụ, sự việc. Từ khi có quy chế đến nay, việc phối hợp được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, có cơ chế báo cáo trao đổi thông tin; mối quan hệ giữa đảng ủy cơ sở tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và cán bộ chuyên trách đảng, đoàn thể tại đây với cấp ủy, chính quyền địa phương được gắn kết chặt chẽ.

Khu chế xuất Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

 
Đặc biệt, thực tế của 4 năm triển khai thực hiện Quy chế không chỉ tạo sự đồng bộ, thống nhất hành động giữa đảng ủy các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố với các quận, huyện ủy, mà còn góp phần nâng cao công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động; đảm bảo an ninh - trật tự và xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ở một số nơi nội dung phối hợp chưa thật sự thúc đẩy doanh nghiệp cùng tham gia; chưa phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác giữa đảng ủy, chính quyền địa phương với các công ty đầu tư hạ tầng; công tác trao đổi thông tin, phối hợp chỉ chừng ở mức khi có sự việc liên quan; chưa thật sự chủ động trong công tác phối hợp mà chủ yếu thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội, các hoạt động chăm lo cho công nhân.

Do vậy, thời gian tới, các khu chế xuất, khu công nghiệp cần tăng cường phân công, bố trí cán bộ chuyên trách cho hoạt động, thực hiện tốt quy chế phối hợp; đa dạng hóa các phong trào quần chúng thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, môi trường gắn với việc xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; xây dựng lực lượng bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự tại doanh nghiệp, địa phương; đẩy mạnh các chương trình phúc lợi xã hội, các hoạt động chăm lo; xây dựng công trình hạ tầng phục vụ cho công nhân, người lao động như: nhà trẻ, nhà văn hóa, trường học…/.

Huyền Trân (tổng hợp)