Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị sử dụng ngân sách làm thủ tục mở thẻ tín dụng; nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, thuận tiện cho người sử dụng.

Đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động như thanh toán qua QR Code, mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (Mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless), Ví điện tử.

Khuyến khích các Ngân hàng thương mại phối hợp với UBND các huyện vùng xa trung tâm TP tăng cường tuyên truyền và có chính sách ưu đãi, khuyến khích cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng; hướng dẫn sử dụng phương tiện thanh toán hiện đại, miễn giảm phí sử dụng dịch vụ; có chính sách ưu đãi về dịch vụ thanh toán, phí lắp đặt máy POS và các dịch vụ tiện ích khác.

Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến tổ chức người dân nộp thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính khác qua cổng Dịch vụ công Quốc gia và qua các kênh giao dịch hiện đại của các Ngân hàng thương mại như internet banking, mobile banking, ATM, qua máy POS, qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Vận động đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường thực hiện các khoản chi không dùng tiền mặt qua ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách; kiên quyết từ chối các khoản chi bằng tiền mặt không đúng quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách thủ tục thanh toán khi sử dụng thẻ tín dụng cho các khoản chi tiêu công.

Riêng Sở Công thương TP Hồ Chí Minh khuyến khích các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách mở rộng và chấp nhận thanh toán qua máy POS, thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động (Tap to phone), qua phương tiện thanh toán điện tử./..

Huyền Mai