•  

 • Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Khang Minh)

 • Chủ tịch UBND TP cho biết trên cơ sở các quy định hiện hành, Nghị quyết của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời để thúc đẩy sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, TP đã triển khai xây dựng 2 đề án. Đó là Đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP Hồ Chí Minh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 (trong đó bao gồm Đề án thành lập thành phố Thủ Đức).
 •  
 • Về Đề án không tổ chức HĐND quận, phường theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, TP Hồ Chí Minh đã từng có 7 năm thí điểm thực hiện. TP Hồ Chí Minh cũng là địa phương có số lượng thí điểm lớn nhất cả nước. Sau một thời gian thực hiện đã tinh gọn được bộ máy khắc phục sự trùng lắp, đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ máy và không ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội cũng như đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
 • Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Đà Nẵng, đây cũng là cơ sở thuận lợi cho TP Hồ Chí Minh học hỏi kinh nghiệm trong việc xây dựng, trình, phê duyệt các Đề án.
 •  
 • Với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, việc này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phát huy hơn nữa nguồn lực Nhà nước và xã hội nhằm phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn hiện nay.  
 •  
 • TP đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, TP đã lồng ghép thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức vào Đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021.
 • “TP Thủ Đức sẽ là hạt nhân thúc đẩy kinh tế TP  và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tăng trưởng bền vững trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng phát triển mạnh mẽ; là đòn bẩy và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Dự kiến sau khi thành lập TP sẽ đóng góp 30% GDP cho TP và chiếm 7% GDP của cả nước”. Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.  
 •  
 • Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến trao đổi, chia sẻ, gợi mở của các đại biểu xoay quanh những nội dung, những mặt được, đưa ra những giải pháp, kiến nghị về 2 Đề án mà TP Hồ Chí Minh đã xây dựng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện để sớm trình lên các cấp thẩm quyền cao hơn, nhằm đưa TP phát triển nhanh hơn, bền vũng hơn để đóng góp nhiều hơn cho cả nước.

 • Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Khang Minh)

 •  
 • Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn thống nhất với những nội dung đồng chí Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chia sẻ; đồng thời khẳng định, Bộ Nội vụ với vai trò của mình sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để cùng TP Hồ Chí Minh hoàn thiện và trình lên cấp trên theo đúng tiến độ.
 •  
 • Đồng chí Trần Anh Tuấn nêu một số nội dung cần trao đổi, làm rõ để hoàn thiện 2 Đề án của TP Hồ Chí Minh làm sao để phù hợp với Luật cán bộ, công chức và Luật Ngân sách nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả khi Đề án được triển khai trong thực tiễn không gây xáo trộn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và sự hài lòng của người dân./.
An Nhiên