Tham dự hội nghị có các ông: Trần Chí Dũng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy; Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 7…

Ông Nguyễn Văn Đực (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 7, TP HCM) báo cáo tình hình hoạt động Hội.


Báo cáo tại Đại hội cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp quận ngày càng hoạt động hiệu quả với nhiều mô hình mới, thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 7, TP Hồ Chí Minh đánh giá: Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá một cách đúng đắn tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ II 2015-2020, qua đó làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và tìm ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp căn cơ trong nhiệm kỳ, đưa hoạt động của Hội từng bước đi vào chiều sâu, có nề nếp, đạt hiệu quả như Nghị quyết đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp quận ngày càng hoạt động hiệu quả với nhiều mô hình mới, thường xuyên tổ chức thăm hỏi hội viên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kiến nghị chính quyền xem xét giải quyết; tăng cường việc kết nạp hội viên vào Hội…

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Hội kiến nghị UBND quận cho hội được tham gia các cuộc họp mang tính phổ biến, định hướng kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của quận trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh để hội thông tin kịp thời đến hội viên; UBND quận duy trì các buổi đối thoại hàng quý với các phòng ban chức năng của quận để qua đó tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hội viên nói riêng...


ÔngTrần Chí Dũng (Phó Bí thư thường trực Quận ủy) phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Dũng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy đã nhìn lại bức tranh tổng thể về kinh tế quận 7, 2020 -2025 kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng. Hiện gần 11.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận. Hằng năm duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng giá trị các thành phần kinh tế do Quận quản lý tăng trên 16,5%. Công tác thu ngân sách Nhà nước mỗi năm đều đạt và vượt chỉ tiêu TP giao, trong đó đầu nhiệm kỳ năm 2015 thu được 4.203 tỷ đồng, năm 2019 thu được 5.057 tỷ đồng; thuế công thương nghiệp tăng bình quân 18,44% một năm. Thành tựu này đạt được chính là nhờ sự nỗ lực, sức chịu đựng bền bỉ và đóng góp to lớn của các doanh nghiệp và doanh nhân Quận 7.

Từ khi thành lập, Hội Doanh nghiệp Quận 7 có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến quy định kiến thức pháp luật; tháo gỡ khó khăn trong hoạt động, hỗ trợ tư vấn pháp lý; là cầu nối tổ chức đối thoại giữa các doanh nghiệp với Quận ủy, UBND Quận; tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; tham gia giới thiệu và giải quyết việc làm; thực hiện tốt chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, thực hiện tốt các công tác từ thiện, nhân đạo không chỉ trong địa bàn mà còn ngoài địa bàn Quận, TP, … Tuy nhiên, với tinh thần dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật, hoạt động của Hội đang còn tồn tại, hạn chế lớn.

“Ban Thường vụ Quận ủy – UBND Quận kỳ vọng Đại hội lần này phải là Đại hội của đổi mới và sáng tạo trong nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Quận 7 trong bối cảnh và xu thế phát triển chung ngày càng mạnh mẽ của TP Hồ Chí Minh và của cả nước”. Ông Trần Chí Dũng nhấn mạnh.


Tân Chủ tịch và 5 Phó chỉ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 7 nhiệm kỳ III (2020 – 2025) ra mắt Đại hội


Cùng với đó, Hội Doanh nghiệp Quận cần quan tâm củng cố và phát huy vai trò của Hội Doanh nghiệp Quận phải thật sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền Quận 7; thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Từ đó, tham gia giám sát và phản biện xã hội góp phần thu hút đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng.

Hội Doanh nghiệp Quận tiếp tục chú trọng truyền thông, vận hành hội viên ngày càng đông đảo và sôi nổi. Cần quan tâm xây dựng và phát triển các chi hội tại 10 phường, các chi hội theo ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lạc bộ doanh nhân trẻ, doanh nhân khởi nghiệp. Ban Chấp hành cần thường xuyên nắm bắt và kịp thời phản ánh tình hình dư luận, tâm tư nguyện vọng của các doanh nghiệp trên địa bàn Quận; vận động các doanh nghiệp tham gia hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại  hội đã bầu ông Nguyễn Văn Đực tiếp tục làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 7. 5 Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 7 nhiệm kỳ III (2020 – 2025) gồm ông Bùi Ngọc Minh, ông Nguyễn Phước Đạt, bà Nguyễn Thị Bích Nguyệt, ông Lê Văn Bảy và ông Phan Thanh Hùng./..


Tin, ảnh: Hoàng Mân